U grobu św. Jana Pawła II

 

Pielgrzymka ks. Michała Klisia, proboszcza naszej parafii do Rzymu

 

W dniach od 4 do 5 lutego br. ks. proboszcz Michał Kliś udał się na pielgrzymkę do grobu św. Jana Pawła II w Rzymie. W czasie pielgrzymki ks. Kanonik Gremialny Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II modlił się o błogosławieństwo Boże dla wszystkich parafian, w szczególności polecał młode małżeństwa, rodziców spodziewających się potomstwa oraz mieszkańców których nawiedził podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej zwanej "Kolędą". Okazją do takiej modlitwy była wspólna Msza Święta przy grobie naszego Rodaka w Bazylice św. Piotra na Watykanie, której przewodniczył ks. arcybiskup Marek Jędraszewski.

Msze Świętą koncelebrowali również ks. kardynał Stanisław Ryłko - pochodzący z naszej archidiecezji, obecnie archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie; ks. arcybiskup Józef Kowalczyk - Prymas senior, były Nuncjusz Apostolski w Polsce; ks. Sebastian Kozyra - wikariusz z Suchej Beskidzkiej, wcześniej posługujący w parafii św. Barbary w Libiążu oraz księża pracujący i studiujący w Rzymie, a wśród nich nasi byli wikarzy ks. Mirosław Cichoń - studiujący na Papieskim Instytucie Orientalnym oraz ks. Tomasz Jarosz - studiujący na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

 

W homilii abp Marek Jędraszewski przywołał Jana Pawła II jako przykład osoby wchodzącej w głębie śmierci Chrystusowej. Początek tej drogi możemy dostrzec w zamachu na życie Papieża z 13 maja 1981. Dalej sam Papież na początku lat 90-tych, podczas modlitwy “Anioł Pański” podzielił się swoim odkryciem. Stwierdził wówczas, że obok modlitwy i pracy również jego osobiste cierpienie jest sposobem realizowania posługi dla dobra Kościoła. W tym kontekście przywołał również scenę z ostatnich dni życia Jana Paweł II, kiedy Papież w swojej prywatnej kaplicy trzymał krzyż łącząc się duchowo z odprawiającymi drogę krzyżową w rzymskim Koloseum.

 

 

Na koniec homilii Metropolita Krakowski zachęcał zgromadzonych wiernych świeckich oraz duchownych by otwierali się na słowa z Listu do Hebrajczyków: “Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi” (12, 3-4).

 

Abp Marek Jędraszewski przebywał w Rzymie w związku z trwającymi tam obradami Fundacji Jana Pawła II, której jako metropolita krakowski przewodniczy.

 

 

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 X 1981 r. Jest to organizacja kościelna, non profit, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

 

Po Mszy Świętej, w zakrystii Bazyliki św. Piotra ks. kanonik Michał Kliś wręczył abp Markowi Jędraszewskiemu oraz kard. Stanisławowi Ryłce ostatni numer naszego miesięcznika "Parafianin", który był poświęcony łaskami słynącemu obrazowi Matki Bożej w Libiążu.

W czasie pielgrzymki do Rzymu ks. Proboszcz uczestniczył w wielu ważnych spotkaniach. Z Abp Markiem Jędraszewskim odbył dłuższą rozmowę podczas wspólnego lotu samolotem. W Rzymie spotkał się również z księżmi, którzy na co dzień pracują w Wiecznym Mieście: z o. Zdzisławem Kijasem OFMConv, franciszkaninem konwentualnym, dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury Seraficum w Rzymie, z ks. Prałatem Sławomirem Oderem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, z o. Bogusławem Turkiem CSMA, michalitą, podsekretarzem watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych oraz z o. Szczepanem Praśkiewiczem OCD, karmelitą bosym, konsultorem watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

TJ

 

Kontakt

W pilnych sprawach można kontaktować się
z parafią przez numer
do księdza dyżurującego:

536 - 786 - 974

Msze Święte

Msze święte
w niedziele i święta:

Kościół parafialny
sobota: godz. 18.00
niedziela: godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
niedziela, godz. 10.00

Msze św. w święta kościelne
uznane za dni robocze:

Kościół parafialny
godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00

Kaplica Jaworzno - Dąb
godz. 18.00

Msze święte
w dni powszednie:

Kościół parafialny
godz. 6.30, 7.00 i 18.00

bok17.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości